در موسسه همراه رسانه جهان اجرای افکارسنجی‌ها و پیمایش‌های اجتماعی اصلی‌ترین حوزۀ فعالیت مؤسسۀ افکارسنجی همراه‌رسانه جهان است. شناخت جامعه در دنیای پیچیدۀ مدرن یکی از ضروریات سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی دولتی و فعالان بخش خصوصی است. افکارسنجی جهان با استفاده از کارشناسان خبره و پرسشگران آموزش‌دیده پیمایش‌هایی را در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر اساس معیارهای علمی طراحی و اجرا می‌نماید که امکان این شناخت را برای مسئولان نهاد‌های مذکور فراهم می‌آورد. خدمات ارائه شده توسط این مرکز پیمایش‌های حضوری، تلفنی و اینترنتی را شامل می‌شود و امکان بهره‌گیری از روش‌های نمونه‌گیری گوناگون متناسب با نیازهای مشتریان برای این مرکز فراهم می‌باشد.

همراه رسانه
پاکسل

 تعدیل خودکار تصاویر و داده ها با کمک پاکسل

اطمینان حاصل کنید که عکس ها و فیلم ها مناسب، ایمن و معتبر هستند
هرزنامه ها ، کلاهبرداران، تبلیغات و سایر فعالیت های مخرب را مسدود کنید.

 

پاکسل

 تعدیل خودکار تصاویر و داده ها با کمک پاکسل

اطمینان حاصل کنید که عکس ها و فیلم ها مناسب، ایمن و معتبر هستند
هرزنامه ها ، کلاهبرداران، تبلیغات و سایر فعالیت های مخرب را مسدود کنید.

 

پاکسل
پاکسل

با ما در ارتباط باشید