نوامبر 22, 2021

خدمات رسانه ای پخش و تولید

شرکت همراه رسانه آمادگی دارد به رسانه ها و مطبوعات خارجی از سراسر جهان که قصد انجام هرگونه فعالیت روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی ایران را دارند کمک های لازم را ارائه دهد.
نوامبر 22, 2021

چرا همراه رسانه ؟

عموماً همه خبرنگاران برای ورود به ایران و شروع فعالیت روزنامه نگاری خود نیازمند تصویب مقرراتی هستند